Drukuj
Kategoria: Ekologia
Odsłony: 2747
Green Certificate

Uprzejmie informujmy, że 15.11.2016 roku do grona posiadaczy GREEN CERTIFICATE dołączyło Miasto Kołobrzeg. GREEN CERTIFICATE to prestiżowy znak promocyjny skierowany do podmiotów, które dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za działania na rzecz środowiska, gospodarki oraz społeczeństwa, zgodne ze strategią zrównoważnego rozwoju.

Certyfikat stanowi zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. GREEN CERTIFICATE jest aktem woli pracowników oraz zarządu podmiotu, do kreowania proekologicznego wizerunku, spójnego z jego strategią ekologiczną.

O prawo do używania certyfikatu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, a w szczególności przedsiębiorstwa, gminy, powiaty, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia pracodawców, zrejestrowane i działające na terenie Unii Europejskiej. Wyłącznym administratorem oraz właścicielem znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE jest Polska Fundacja Ekologiczna. Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku i może być przedłużony.

Użytkowanie Znaku Promocyjnego GREEN CERTIFICATE jest odpłatne, na zasadzie nabycia prawa do użytkowania i składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty bieżącej, która jest uzależniona od wielkości podmiotu.

www.zielonycertyfikat.com