nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2017

Osoby fizyczne podobnie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym roku na ten cel ze środków Miasta Kołobrzeg przeznaczono blisko 305 tysięcy złotych.

Miasto do każdej tony demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu dokłada 800 zł, a do samego unieszkodliwienia 500 zł. Żeby otrzymać takie dofinansowanie trzeba przede wszystkim poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP Kołobrzeg, a także w Centrum Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, na drugim piętrze w pokoju 213 - Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu.

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Następnie Gmina Miasto Kołobrzeg ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr konta, płatność nastąpi do 30 od dnia dostarczenia do urzędu poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotowych robót oraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie tych robót.

Od połowy stycznia można również ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wynosi 800 zł na demontaż i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz 500 zł na samo unieszkodliwienie. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Informacje o warunkach i wysokości dofinansowania znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie pod adresem: www.wfos.szczecin.pl/azbest.html

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia