Drukuj
Kategoria: Ekologia
Odsłony: 2798
Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2017

Osoby fizyczne podobnie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym roku na ten cel ze środków Miasta Kołobrzeg przeznaczono blisko 305 tysięcy złotych.

Miasto do każdej tony demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu dokłada 800 zł, a do samego unieszkodliwienia 500 zł. Żeby otrzymać takie dofinansowanie trzeba przede wszystkim poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP Kołobrzeg, a także w Centrum Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, na drugim piętrze w pokoju 213 - Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu.

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Następnie Gmina Miasto Kołobrzeg ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr konta, płatność nastąpi do 30 od dnia dostarczenia do urzędu poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotowych robót oraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie tych robót.

Od połowy stycznia można również ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wynosi 800 zł na demontaż i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz 500 zł na samo unieszkodliwienie. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Informacje o warunkach i wysokości dofinansowania znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie pod adresem: www.wfos.szczecin.pl/azbest.html