Drukuj
Kategoria: Ekologia
Odsłony: 939
Regionalny Program Operacyjny... ankieta

Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 


W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie
Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  - Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:


będą mogły otrzymać dotację w wysokości 7 500 zł - kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie,  a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).


W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie
Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:


będą mogły otrzymać wsparcie na:


Do wsparcia finansowego w ramach działania 2.15 będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.


Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.


W celu określenia stopnia zainteresowania/potrzeb w zakresie realizacji działań możliwych do sfinansowania w ramach działań 2.14 i 2.15 RPO WZ, o których mowa powyżej, prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.


Wypełnienie i złożenie ankiety  nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działania objęte projektem


WYPEŁNIONE ANKIETY MOŻNA SKŁADAĆ DO 09 SIERPNIA - w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIASTA lub bezpośrednio w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.