A A A

Inwestycje w obiektywie

Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry

Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry

W ramach inwestycji zrealizowano 2 wyloty do morza.

 1. W km 330+750 w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.
  Wartość zadania 1.820.381,39 zł brutto
  Realizowany w latach 2014-2015. Wykonano: kolektor z rur PE-100 0 900/41 SDR 22 o łącznej długości 324 mb, urządzenia podczyszczające:
  • Przelew burzowy - studnia S-3 Dn 1500mm na kolektorze o śr. 900mm
  • Osadnik O/S o przepływie poziomym, Dn 2000
  • Separator koalescencyjny: Dw 2000, Hw=1700 i przepustowości 80l/s
  • Studzienka do poboru prób PE- Dn 600
  • Klapa zwrotna
    
 2. W km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego
  Wartość zadania: 774.734,43 zł brutto.
  W ramach zadania wykonano w latach 2015-2016: Kolektor z rur PE-100 0 900/41 SDR 22 o długości 181 mb, urządzenia podczyszczające:
  • Przelew burzowy - studnia S-1 Dn 1500mm na kolektorze o śr. 900mm
  • Osadnik O/S o przepływie poziomym, Dn 2000
  • Separator koalescencyjny: Dw 2000, Hw=1700 i przepustowości 80l/s
  • Studzienka do poboru prób PE- Dn 600
  • Montaż kap zwrotnych
Odbudowa odpływu do morza
Odbudowa odpływu do morza
Odbudowa odpływu do morza
Odbudowa odpływu do morza
Odbudowa odpływu do morza

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Sunrise Festival
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia