A A A

Inwestycje w obiektywie

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W latach 2015-2016 zrealizowano w ramach zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” następujące zadania:

 • "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie ciepłej wody użytkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu" w tym:
  • Wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne i montaż 12 sztuk kolektorów na dachu
  • Wykonanie technologii w pomieszczeniu kotłowni
  • Wykonanie próby szczelności
  • Wykonanie rozruchu instalacji
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian elewacji i fundamentów, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. oraz grzejników i obudów, montaż nowych rurociągów wraz z grzejnikami i armaturą oraz obudowami, izolację rurociągów, przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła 578 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynku Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian elewacji i fundamentów, docieplenie stropodachu oraz stropu tarasu, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej, roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników, montaż nowych rurociągów wraz z grzejnikami i armaturą, izolację rurociągów, przebudowę tarasu oraz ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła 541 tys. zł.
 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania.
  W ramach zadania wykonano: roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników, montaż nowych rurociągów, izolację rurociągów, montaż nowych grzejników wraz z armaturą oraz montaż termostatów. Wartość robót budowalnych wyniosła 532 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: izolacje termiczne ścian zewnętrznych oraz dachu, obróbki blacharskie całego obiektu (okapy na daszkach, parapety zewnętrzne), kolorystyka całego obiektu, wymiana zadaszenia nad wejściem głównym, wyburzenie istniejącego tarasu
  i wykonanie nowego z desek konglomeratowych, wymiana nawierzchni schodów wejściowych i tarasu, wymiana instalacji odgromowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników okiennych higrosterowanych oraz nasad hybrydowych na kominach, wymiana części grzejników, nawierzchnie brukowe oraz opaska żwirowa wokół budynku. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 mln 147 tys. zł.

Inwestycje współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia