Drukuj
Odsłony: 22482
Nazwa Kołobrzeg

Słowiański Kołobrzeg usytuowany był na terenie obecnego Budzistowa. Współczesna nazwa miejscowości została ustalona po wojnie. Wcześniejsza, niemiecka nazwa Altstadt (w dosłownym tłumaczeniu "Stare Miasto") przypominała, że to miejsce było kolebką Kołobrzegu.

 

Zastanówmy się, czy nazwa miasta tłumaczona potocznie: "miejscowość, gród czy miasto położone koło brzegu morza" jest zgodna z etymologią (źródłosłowiem). W linii prostej do morza jest przecież stąd prawie 4 kilometry. Pochodzenie nazwy jest sporne, pewnym jest, że jest to nazwa czysto pomorska (słowiańska). Jej zgermanizowana forma to "Kolberg".

 

Większość badaczy nazwę miasta zalicza do grupy nazw kulturowych, które informują o obiektach kultury materialnej i duchowej. Genezę nazwy wynosimy od dwóch rzeczowników: "kół" - pal, słup i "brzeg", połączonych samogłoską „o".

 

Oznacza to zatem gród (osadę) otoczony kołami, czyli palisadą (częstokołem), leżącą przy brzegu rzeki, tutaj Parsęty. Taki słowiański, przedlokacyjny Kołobrzeg z początków XIII wieku, można zobaczyć na obrazie w Muzeum Oręża Polskiego.