Drukuj
Kategoria: Koronawirus
Odsłony: 10304
Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Urzędzie Miasta (aktualizacja)

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 88/20 z dnia 08.06.2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Kołobrzeg, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 08 czerwca 2020 r. do odwołania, organizuje się obsługę klientów Urzędu Miasta Kołobrzeg w następujący sposób.


Przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, jak i w miarę możliwości na bieżąco przez pracowników Urzędu, wyłącznie w wyznaczonych miejscach:


Przy wejściu głównym do Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 (na parterze) oraz w biurze podawczym w budynku przy ul. Ratuszowej 12, umieszcza się skrzynkę oddawczą na dokumenty w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikami.


Zaleca się kontakt za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w celu ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.


Ponadto zgodnie z ww. zarządzeniem zobowiązuje się wszystkich klientów Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz pracowników bezpośrednio obsługujących klientów do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

+48 35 51 ...

Sekretariat Prezydenta 500

Sekretariat Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych

591

Sekretariat Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych

500

Sekretarz Miasta

591

Skarbnik Miasta

555

Rzecznik

507

Biuro Prezydenta

503, 523

Biuro Audytu i Kontroli

584

Biuro Kadr i Płac

552, 608, 552, 608

Biuro Prawne

520

Biuro Rady Miasta

600

Biuro Zamówień Publicznych

581

Biuro Informatyki

607, 595, 516

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

638

Urząd Stanu Cywilnego

606

Wydział Dochodów

556, 557, 558, 559, 589, 568, 559

Referat Windykacji i Egzekucji

609, 549, 634, 554

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

532, 531

Referat Oświaty

611, 612

Wydział Finansowy

569, 551, 553, 546, 550

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

562, 567, 534, 579, 576, 564, 561, 566, 565, 560, 563

Wydział Inwestycji i Rozwoju

626, 541, 604, 583, 542

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

621, 628, 623, 622, 508, 615, 538

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

631, 517, 539, 509, 603, 629, 625

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

593 , 547

Wydział Obsługi Mieszkańców

528, 526, 504, 587, 586, 588, 594

Wydział Urbanistyki i Architektury

571, 573, 572, 582, 530, 574

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach PNW

505

Straż Miejska

618, 620

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego 590

 POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

94 71 36 1513

Wydział Spraw Społecznych

94 71 36 157, 94 71 36 152, 94 71 36 153

Wydział Zarządzania Kryzysowego

94 35 51 440, 94 35 51 446

Informacja Turystyczna

94 35 51 320

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, równie skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej EPUAP. Za pośrednictwem poniższych stron można składać następujące wnioski o:


EPUAP - www.epuap.gov.pl 

www.pips.gov.pl - wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

www.biznes.gov.pl - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

www.kkm.kolobrzeg.pl - wniosek o Kołobrzeską Kartę Mieszkańca,

www.ceidg.gov.pl - wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.


Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie, tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.


Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w sprawie wirusa COVID-19 (koronawirusa) są dostępne w specjalnej zakładce - KORONAWIRUS.