nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Urzędzie Miasta (aktualizacja)

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, Biuro Podawcze Urzędu Miasta Kołobrzeg ogranicza przyjmowanie interesantów do odwołania. W związku z powyższym Biuro Podawcze - wejście przy Straży Miejskiej - zostaje zamknięte.

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

+48 35 51 ...

Sekretariat Prezydenta 500

Sekretariat Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych

591

Sekretariat Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych

500

Sekretarz Miasta

591

Skarbnik Miasta

555

Rzecznik

507

Biuro Prezydenta

503, 523

Biuro Audytu i Kontroli

584

Biuro Kadr i Płac

552, 608, 552, 608

Biuro Prawne

520

Biuro Rady Miasta

600

Biuro Zamówień Publicznych

581

Biuro Informatyki

607, 595, 516

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

638

Urząd Stanu Cywilnego

606

Wydział Dochodów

556, 557, 558, 559, 589, 568, 559

Referat Windykacji i Egzekucji

609, 549, 634, 554

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

532, 531

Referat Oświaty

611, 612

Wydział Finansowy

569, 551, 553, 546, 550

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

562, 567, 534, 579, 576, 564, 561, 566, 565, 560, 563

Wydział Inwestycji i Rozwoju

626, 541, 604, 583, 542

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

621, 628, 623, 622, 508, 615, 538

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

631, 517, 539, 509, 603, 629, 625

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

593 , 547

Wydział Obsługi Mieszkańców

528, 526, 504, 587, 586, 588, 594

Wydział Urbanistyki i Architektury

571, 573, 572, 582, 530, 574

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach PNW

505

Straż Miejska

618, 620

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego 590

 POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

94 71 36 1513

Wydział Spraw Społecznych

94 71 36 157, 94 71 36 152, 94 71 36 153

Wydział Zarządzania Kryzysowego

94 35 51 440, 94 35 51 446

Informacja Turystyczna

94 35 51 320

 

W wyjątkowych sytuacjach, osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe w siedzibie głównej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. W holu głównym zostanie zorganizowane dyżurne stanowisko urzędnicze. Prosimy, by składane dokumenty umieszczać w kopertach.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, równie skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej EPUAP. Za pośrednictwem poniższych stron można składać następujące wnioski o:


EPUAP - www.epuap.gov.pl 

  • dowód osobisty,
  • zameldowanie i wymeldowanie,
  • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu i braku osób zameldowanych,
  • udostępnienie danych osobowych,
  • numer PESEL,
  • dopisanie do rejestru i spisu wyborców,
  • odpis aktu stanu cywilnego,
  • zaświadczenie o stanie cywilnym,
  • rejestrację nowonarodzonego dziecka,

www.pips.gov.pl - wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

www.biznes.gov.pl - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

www.kkm.kolobrzeg.pl - wniosek o Kołobrzeską Kartę Mieszkańca,

www.ceidg.gov.pl - wpis, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.


Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie, tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi. Ponadto wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych można przygotować w formie pisemnej i wysłać pocztą.


Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w sprawie wirusa COVID-19 (koronawirusa) są dostępne w specjalnej zakładce - KORONAWIRUS.

Nadchodzące wydarzenia kulturalne

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Kino WYBRZEŻE oraz Kino RCK i DKF są zamknięte
Previous Next Play Pause
1

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia