A A A
Lapidaria

Lapidarium nazywamy zbiór kamieni, nagrobków, posągów lub fragmentów budowli o charakterze muzealnym. Zarówno lapidarium niemieckie, jak i lapidarium żydowskie są zbiorami nagrobków pozostałych po zlikwidowanych po II wojnie światowej cmentarzach niemieckich i żydowskich. W 2000 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Lapidariów, w skład, którego weszli: Przewodniczący - Zbigniew Szymański, Wiceprzewodniczący- Zenon Stein, Sekretarz Komitetu Monika Kłys. Członkowie: Bogdan Błaszczyk, Albert Stankowski, Hieronim Kroczyński, Jerzy Patan, Stefan Rosiak, Ewa Duchowska, Urszula Dżega -Matuszczak, Jan Schacht, Antoni Szarmach, Hieronim Pietras, Zygmunt Wujek.

 

Osoby te zajęły się realizacją budowy lapidariów. Swoje założenia realizują przy wydatnej pomocy nauczycieli i młodzieży ze szkół naszego miasta. Zarówno nauczyciele, jak i młodzież brali udział w sesji naukowej zorganizowanej w dniu 14 czerwca 200 roku przez Instytut Kształcenia Menegerów w Kołobrzegu, której tematem była szeroko pojęta tolerancja. Młodzież także włączyła się do prac przygotowawczych przed budową lapidariów- w dniu 19 czerwca 2000 roku przedstawiciele młodzieży Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkól Medycznych i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Morskich II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Kołobrzegu wraz z opiekunami brali udział w porządkowaniu terenów pod lapidaria przy ul. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Mickiewicza i Zdrojowej pod kierunkiem Pana Z. Szymańskiego oraz St. Rosiaka.

 

Lapidarium Niemieckie
Zostało otwarte 3 września 2000 roku. Znalazły w nim swoje miejsce nagrobki ze zlikwidowanych cmentarzy niemieckich, które znajdowały się niegdyś w Kołobrzegu pomiędzy ulicami Grochowską a Koszalińska czy przy ulicy Wiosennej. Odrestaurowane i zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych płyty nagrobne zostaną ulokowane przy ul. Arciszewskiego. W lapidarium znajdzie się również tablica opatrzona inskrypcją głoszącą w języku polskim i niemieckim: Pamięci niemieckich mieszkańców Kołobrzegu pochowanych na dawnych cmentarzach. W tym miejscu znajdował się Centralny Cmentarz Komunalny założony 23.IX.1881 roku. Poważnie zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 roku i ostatecznie zlikwidowany w 1970 roku. Otwarcie lapidarium poprzedzi msza ekumeniczna.

 

Lapidarium żydowskie
Znalazły się w nim macewy, ustawione na planie gwiazdy Dawida, które ocalały z 2 żydowskich cmentarz znajdujących się w Kołobrzegu przed II wojną światową u zbiegu obecnych ulic Zdrojowej oraz Mickiewicza oraz przy ulicy Koszalińskiej. Obydwa cmentarze uległy znacznej dewastacji podczas nocy kryształowej 9/10 listopada 1938 roku. Inskrypcja na tablicy pamiątkowej została sporządzona z języku polskim, angielskim i hebrajskim: W tym miejscu w latach 1812-1938 znajdował się cmentarz żydowski, zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców. Pamięci społeczności żydowskiej Kołobrzegu wywiezionej w 1940 roku i zamordowanej przez hitlerowców w dniu 28.X.1942 roku w obozie zagłady w Bełżcu. Mieszkańcy miasta - Społeczność żydowska mieszkająca w Kołobrzegu w latach 1812-1940 wniosła wielki wkład w przekształcenie Miasta w znane nadmorskie uzdrowisko i kurort. Szczególne zasługi dla rozwoju miasta i balneologii wnieśli żydowscy lekarze: dr Moses Beherend (1869), dr Feliks Beherend (1853-1917), dr Walter Beherend, dr Eberhard Margulies, dr Herman Emanuel Hirschfeld (1825-1885), dr Magnus Hirschfeld (1868-1935) i wielu innych. Po otwarciu lapidarium członkowie szczecińskiej gminy żydowskiej odmówili kadisz- modlitwę za zmarłych.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia