A A A
Utrudnienia na ul. Wolności

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o. w dniu dzisiejszym (tj. 19 maja 2015r.) przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ulicy Wolności (łączna długości 407 mb) wraz z odtworzeniem jezdni (na całej jej szerokości) od ulicy Lotniczej do Ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

 

Zgodnie z umową pomiędzy MWiK, a WFOŚiGW termin realizacji zadania to 30 czerwca 2015r. a jego koszt całkowity 235 tysięcy netto, z czego 50% środków będzie pochodziło z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I oś - "Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg".

 

Jak zapewnia wykonawca robót firma Domar - Kazimierz Domaracki z siedzibą Tatów 3 zostaną dołożone wszelkie starania by prace zakończyły się jak najszybciej i nie trwały dłużej niż do 12 czerwca 2015r.

 

Ulica Wolności będzie przejezdna jednym pasem w obu kierunkach, a ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie. Ulica zostanie wyłączona z ruchu tylko na czas układania ostatniej warstwy masy bitumicznej (okres do czterech dni), o czym MWiK poinformuje oddzielnym komunikatem.

 

Wszelkich informacji można uzyskać w Dziale Inwestycji i Rozwoju tel. 094/35-232-92 wew. 74 lub 49. Przepraszam wszystkich mieszkańców i kierowców za utrudnienia.

 

Prezes Zarządu
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Paweł Hryciów

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia