A A A
Projekt "Równy Start"

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".


Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz z dzieci z niepełnosprawnościami.


Zadania realizowane w projekcie:

  • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 - lata w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej,
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji , kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Zaplanowanie efekty realizowanego projektu:

  • zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniające zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności dzieci oraz wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie specjalności niezbędnych do pracy z dziećmi o określonych deficytach i dysfunkcjach rozwojowych.


Realizatorzy projektu:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima
  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka
  • Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza


Wartość projektu: 1 745 391,60 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 483 493,00 zł
Czas realizacji projektu : od 1 września 2017 r. do 31.08.2019 r.Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych do promocji projektu "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg", dofinansowywanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.


PEŁNA DOKUMENTACJA


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI


Uchwała Nr XXXIX/596/18
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg... CZYTAJ WIĘCEJ


Zarządzenie Nr 16/18
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2018/2019... CZYTAJ WIĘCEJ


Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone w art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe... CZYTAJ WIĘCEJ

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia