A A A
VII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW

Na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 1-2 grudnia 2017 odbyło się VII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW które otworzył Wicemarszałek Pan Jarosław Rzepa i dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska. Uniwersytet Kołobrzeski reprezentowały członkinie Zarządu Irena Frankiewicz i Helena Deroń.


Temat przewodni Forum to "Przeciw wykluczeniu - problem uzależnień w rodzinie" Celem Forum było zwrócenie uwagi liderów na problem, uzależnień w środowisku seniorów oraz popularyzacja profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, leków i uzależnień behawioralnych. Ważnym punktem Forum było uświadomienie i przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji lidera w swoim środowisku lokalnym w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów osób starszych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu. Forum to wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, i integracja.


Wykłady poprowadzili: dr Emilia Rutkowska - Instytut Psychologii US, lekarz med. Janusz Wołoszyn - Ośrodek Terapii Uzależnień, dr hab. Maciej Kowalewski Instytut Socjologii US, dr Grażyna Kowalczyk US, Justyna Bągorska terapeuta uzależnień. Były również spotkania liderów UTW w ramach Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywności Seniorów.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia