nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Zwyczajny Zjazd Oddziału PTTK

Zarząd Oddziału PTTK w Kołobrzegu zaprasza na Zwyczajny Zjazd Oddziału, który odbędzie się 22.03.2018r. roku o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub w drugim terminie na podstawie par. 17 pkt.3 Statutu Oddziału PTTK w Dużej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.


Materiały sprawozdawcze Zarządu PTTK i komisji statutowych dostępne są do wglądu w godz. od 12:00 do 15:00 od dnia 07.03.2018r. w biurze Oddziału PTTK.


Proponowany porządek Obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu w dniu 22.03.2018r.

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium
  1. Przewodniczącego Zjazdu
  2. Sekretarza
 3. Przyjecie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej (funkcje komisji może pełnić prezydium obrad)
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (funkcje może pełnić prezydium obrad)
 7. Ustalenie prawomocności obrad
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej z działalności za rok 2017
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 16. Zmiany w składzie Zarządu
 17. Przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowofinansowego na 2018 rok
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Przyjecie wniosków Zjazdu.
 21. Zakończenie obrad


Projekt Regulaminu Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu - 22.03.2018 rok

 1. W Zjeździe Zwyczajnym udział biorą
  1. Z głosem decydującym
   • Członkowie zwyczajni, którzy okażą się legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 2017 rok
  2. Głosem doradczym
   • Członkowie honorowi
   • Członkowie władz zwierzchnich
   • Zaproszeni goście
 2. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zjeździe są:
  1. Ważna legitymacja członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu
  2. Zaproszenie wydane przez Zarząd Oddziału PTTK
 3. Mandaty delegatów - organizatorzy wydają w dniu Zjazdu na podstawie listy członków podpisanej w dniu Zjazdu za okazaniem ważnej legitymacji członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu.
 4. Obrady Zjazdu rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zawiadomieniach.
 5. Zjazd zwyczajny jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowo - Wyborcza stwierdzi:
  • że bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie rozpoczęcia Zjazdu
  • bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie rozpoczęcia
 6. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy objęte programem obrad
 7. Porządek obrad i regulamin obrad przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia Przewodniczący Zjazdu
 8. Udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu w sprawach formalnych i nagłych.
 9. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia