nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Nabór do szkoły podstawowej dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kołobrzegu OGŁASZA NABÓR do klas VII i VIII na semestr jesienny w roku szkolnym 2019/2020. Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Bogusława X w Kołobrzegu 22, przyjmowana jest osoba, która...

 • ukończyła 18 lat lub
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży lub
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 15 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy;
 • oraz ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.


Nauka w szkole trwa 2 lata/4 semestry w klasach VII i VIII.


Oferujemy:

 • naukę umożliwiającą uzupełnienie wykształcenia, w przyjaznej, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności atmosferze,
 • pomoc pedagoga i doradcy zawodowego,
 • nawiązywanie znajomości,
 • naukę w trybie stacjonarnym( tj. w minimum 3 dni w tygodniu ) lub w zaocznym( tj. co 2 tygodnie) w zależności od potrzeb i deklaracji słuchaczy,
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • lekcje prowadzone przez wykwalifikowana kadrę,
 • zajęcia w wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach.


Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie do szkoły.
 • Oryginał świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły lub świadectwo z szóstej lub siódmej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa z pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum.
 • Odpis aktu urodzenia i nr PESEL.
 • Dwie fotografie (do legitymacji i indeksu).


Dodatkowych informacji dotyczących zapisów udzielamy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 35 246 24.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia