nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Oświadczenie w sprawie PTTK

Jako Prezydent Miasta Kołobrzeg oświadczam, iż nigdy nie rozmawiałam, ani nie upoważniłam nikogo do rozmów, z Radnym Piotrem Rzepką na temat jego wystąpienia z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pan Radny - poza pierwszym spotkaniem, które odbyło się w maju br., nie brał udziału w dalszych rozmowach pomiędzy zarządem PTTK, a Miastem - w sprawie uzyskania dofinansowania.


Rozmowy z PTTK trwały do końca sierpnia 2019 (spotkania odbywały się trzykrotnie w dniach 9, 14 i 21 sierpnia). Wypowiedź pana Radnego Rzepki o tym, że dofinasowanie dla PTTK było powiązane z jego wystąpieniem z klubu i absolutorium jest kłamstwem. Dodam, że nowy klub radnych "Nowy Kołobrzeg" powstał w maju br., a sesja absolutoryjna odbyła się 18 czerwca 2019 r. Wobec powyższych insynuacji pana Radnego poprosiłam prawników o analizę jego wypowiedzi w celu ochrony mojego dobrego imienia oraz wspólnoty samorządowej.


Potwierdzić mogę, że PTTK zwrócił się do Miasta o wsparcie finansowe prowadzonej przez siebie działalności. Jednakże z uwagi na fakt, iż PTTK świadczy usługi turystyczne możliwości wsparcia Towarzystwa musiały odbywać się z zachowaniem stosownych procedur. Wszelkie propozycje ze strony Miasta, w tym takie jak ewentualnego zakup publikacji przygotowywanych przez PTTK (mowa tu o kwocie 6 tysięcy złotych) nie znalazły akceptacji w zarządzie oddziału PTTK. Z podobną odmową spotkała się propozycja współorganizacji przez PTTK niektórych miejskich wydarzeń. Kołobrzeski oddział PTTK był zainteresowany jedynie bezpośrednim wsparciem finansowym – której Miasto z uwagi na obowiązujące przepisy przekazać nie mogło. Dodam, że ostatnia propozycja PTTK, aby dotować kwotą 16.000 tysięcy złotych z przeznaczeniem na cztery regionalne wycieczki nie mogła zostać przez Miasto przyjęta. Zresztą rozmowy dotyczyły wsparcia kwotą 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na konkretne świadczenia na rzecz miasta i jego mieszkańców.


Rozwiązaniem kwestii wsparcia mógłby być start PTTK w konkursie dla organizacji pozarządowych. W wielu miastach w Polsce PTTK organizuje różne wydarzenia i pozyskuje w ten sposób środki z budżetu – na realizację zadań własnych gminy. W roku 2019 kołobrzeski oddział PTTK uzyskał takie wsparcie w kwocie 4700 zł na organizację wycieczki turystycznej dla kołobrzeskich seniorów.


Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia