Drukuj
Kategoria: Rzecznik Prasowy
Odsłony: 175
Oświadczenie w sprawie PTTK

Jako Prezydent Miasta Kołobrzeg oświadczam, iż nigdy nie rozmawiałam, ani nie upoważniłam nikogo do rozmów, z Radnym Piotrem Rzepką na temat jego wystąpienia z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pan Radny - poza pierwszym spotkaniem, które odbyło się w maju br., nie brał udziału w dalszych rozmowach pomiędzy zarządem PTTK, a Miastem - w sprawie uzyskania dofinansowania.


Rozmowy z PTTK trwały do końca sierpnia 2019 (spotkania odbywały się trzykrotnie w dniach 9, 14 i 21 sierpnia). Wypowiedź pana Radnego Rzepki o tym, że dofinasowanie dla PTTK było powiązane z jego wystąpieniem z klubu i absolutorium jest kłamstwem. Dodam, że nowy klub radnych "Nowy Kołobrzeg" powstał w maju br., a sesja absolutoryjna odbyła się 18 czerwca 2019 r. Wobec powyższych insynuacji pana Radnego poprosiłam prawników o analizę jego wypowiedzi w celu ochrony mojego dobrego imienia oraz wspólnoty samorządowej.


Potwierdzić mogę, że PTTK zwrócił się do Miasta o wsparcie finansowe prowadzonej przez siebie działalności. Jednakże z uwagi na fakt, iż PTTK świadczy usługi turystyczne możliwości wsparcia Towarzystwa musiały odbywać się z zachowaniem stosownych procedur. Wszelkie propozycje ze strony Miasta, w tym takie jak ewentualnego zakup publikacji przygotowywanych przez PTTK (mowa tu o kwocie 6 tysięcy złotych) nie znalazły akceptacji w zarządzie oddziału PTTK. Z podobną odmową spotkała się propozycja współorganizacji przez PTTK niektórych miejskich wydarzeń. Kołobrzeski oddział PTTK był zainteresowany jedynie bezpośrednim wsparciem finansowym – której Miasto z uwagi na obowiązujące przepisy przekazać nie mogło. Dodam, że ostatnia propozycja PTTK, aby dotować kwotą 16.000 tysięcy złotych z przeznaczeniem na cztery regionalne wycieczki nie mogła zostać przez Miasto przyjęta. Zresztą rozmowy dotyczyły wsparcia kwotą 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na konkretne świadczenia na rzecz miasta i jego mieszkańców.


Rozwiązaniem kwestii wsparcia mógłby być start PTTK w konkursie dla organizacji pozarządowych. W wielu miastach w Polsce PTTK organizuje różne wydarzenia i pozyskuje w ten sposób środki z budżetu – na realizację zadań własnych gminy. W roku 2019 kołobrzeski oddział PTTK uzyskał takie wsparcie w kwocie 4700 zł na organizację wycieczki turystycznej dla kołobrzeskich seniorów.


Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska