A A A
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że od 10 maja 2017 r., od godz. 8.00 do 15 maja 2017 r. do godz. 15.00, będzie prowadzona elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapraszamy rodziców zainteresowanych zapisem dzieci na nowy rok szkolny do zapoznania się z ofertą przedszkoli/ szkół na stronie www.przedszkole.kolobrzeg.vnabor.pl

Jednocześnie informujemy, ze obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach na stronie miasta - www.kolobrzeg.pl

WAŻNE!

  • Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 15 maja 2017 r., do godz. 15:00
  • Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym mogą wskazać trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka (poza rocznikiem 2012 - tylko dwie placówki dysponują miejscami)
  • Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  • Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica kandydat uzyskuje status "przyjętego"

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia