A A A
Terminy podatków i opłat lokalnych

Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności. Płacąc w terminie unikniesz dodatkowych kosztów, w tym odsetek.


Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych to: 15.03. | 15.05. | 15.09. | 15.11. Terminy płatności podatku od środków transportowych: 15.02. | 15.09. Termin płatności opłaty za psa: 31.03.


Wszelkie informacje dotyczące stanu należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych można uzyskać w Referacie Windykacji i Egzekucji, natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia