nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Ścieżka rowerowa do Podczela

Dnia 8 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek podpisał wraz z wykonawcą umowę na przebudowę odcinka ścieżki rowerowej do Podczela. CZĘŚĆ w km 1+304,5 ÷ 2+347,76 (od Grobli do kładki + kładka).


Kładka
- montaż poręczy i pokładu z drewna iglastego zaimpregnowanego ciśnieniowo.

Ścieżka rowerowa
- rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki o szer. 2,0m wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m z rozdzieleniem ruchu rowerowego i pieszego.

Oznakowanie
-

  • Pionowe i poziome: symbole rowerów i strzałki kierunkowe oraz sylwetki pieszego, pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu wykonane z kostki betonowej żółtej z wypustkami).
  • Tablice kierunkowe
  • Tablice informacyjne drewniane.


Roboty wykończeniowe
-

  • Miejsca wypoczynku dla turystów (drewniany ławostół zadaszony, stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki, punkt naprawy rowerów),
  • Barierki blokujące,
  • Ścianki szczelne zabezpieczające skarpy,
  • Plantowanie terenu i obsianie trawą wzdłuż całej ścieżki,
  • Przycinka techniczna zieleni na całej długości ścieżki.


Koszt inwestycji: 2.004.623,53 zł brutto. Termin zakończenia: 30.06.2018 r.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia