Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 1142
Oświadczenie w sprawie ugody z ATF

W dniu 22 listopada 2018 r. pani Prezydent Anna Mieczkowska podpisała ugodę z konsorcjum firm ATF sp. z o.o. sp. k. i LOTOFSYSTEM sp. z o.o. Przypomnę - Miasto z początkiem listopada wypowiedziało umowę firmie ATF, która od lipca tego roku odpowiedzialna była za odbiór i wywóz odpadów z terenu Kołobrzegu.


Umowa zawarta była na 33 miesiące, a jej wartość wynosiła ponad 9,8 miliona złotych. W odpowiedzi spółka ATF również wystąpiła z wypowiedzeniem umowy, żądając zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości całego zadania.
W toku negocjacji doszło do porozumienia między Miastem, a spółką ATF. Porozumienie zakłada wycofanie wypowiedzeń z obu stron, rezygnację z wzajemnych roszczeń i zakończenie współpracy w drodze porozumienia z dniem 7 listopada 2018 r. Podpisanie ugody kończy współpracę z konsorcjum firm ATF i LOTOFSYSTEM.


Od 7 listopada odbiór i wywóz odpadów realizowany jest przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. Zgodnie z wcześniej przygotowywanymi rozwiązaniami, Miasto przygotowuje dwa warianty dalszego postępowania. Opracowywana jest specyfikacja umożliwiająca ponowne ogłoszenie przetargu. Równolegle opracowywane są rozwiązania prawne, umożliwiające skorzystanie z trybu „in house”, czyli zlecenie zadania odbioru odpadów spółce, która jest w 100% spółką miejską.


Realizacja odbioru odpadów przez MZZDIOŚ będzie kontynuowana do momentu wdrożenia jednego z dwóch wyżej wymienionych rozwiązań. Aby jak najszybciej zniwelować skutki zmiany operatora odbioru odpadów, pojemniki opróżniane będą tak często jak sobie będą tego życzyli mieszkańcy w ramach minimalnej i maksymalnej częstotliwości wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Kołobrzeg.


Rzecznik Prasowy Prezydenta
Michał Kujaczyński