nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Podatki Lokalne 2019

OPŁATA ZA PSY - Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie będzie pobierana opłata od posiadania psów, na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 2018 r. poz. 4414).


Wobec powyższego podatnicy w 2019 r. nie będą musieli realizować obowiązków związanych z zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem psów do celów poboru opłaty.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - osoby fizyczne

  1. W roku 2019 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości w tej samej wysokości co w 2018 r, na podstawie uchwały nr XXXV/502/17 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 poz. 3809)... szczegółowe informacje - BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg.

  2. Przypominamy, że od 2016 roku kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.

  3. Również od 2016 r. zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej - decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego (podatek od nieruchomości + rolny) dla osób fizycznych sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

  4. Decyzje wymiarowe będą doręczane przez pracowników urzędu w lutym br.

  5. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - osoby prawne


W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r. oraz termin płatności 1 raty za 2019 r. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach - I rata do 31.01, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca. Szczegółowe informacje - BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.


UWAGA
: od 01.01.2019 r. zmienił się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2018 r. poz. 2436). Wzór dostępy na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg


Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia