Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 549
Wylotowa z dofinansowaniem: 450 tysięcy i 3 miliony złotych

W dniu 17 maja 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową".


Przewidywany koszt tej inwestycji to 3 622 000,00 zł. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 złotych. Projekt jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Zrównoważony transport, Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.


Jak podkreślił członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Janusz Gromek podpisanie umowy jest zwieńczeniem starań Miasta Kołobrzeg, które od lat zabiegało o remont tej ulicy. Samo Miasto ma także swój wkład w tą inwestycję - dofinansowanie z miejskiego budżetu wynosi 450 000,00 zł. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska na ręce Wicestarosty Jacka Kusia złożyła dziś symboliczny czek na 450 tysięcy złotych.


Zakończenie inwestycji przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2019 r.