Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 1116
Audyt spółek miejskich

W piątek 7 czerwca odbyła się prezentacja wyniku audytów przeprowadzonych w spółkach miejskich. Audyty prowadziły dwie firmy: Auditsolutions z Warszawy oraz Grupa Gumułka sp. z o.o. z Katowic. Na podsumowaniu ich pracy spotkali się radni Rady Miasta Kołobrzeg, prezesi spółek, oraz członkowie rad nadzorczych.


Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podkreśliła, że wykonanie audytów i dyskusja nad wynikami to doskonała okazja, do tego, aby rozpocząć dyskusję o strategicznych celach miejskich spółek - Jak powiedział Prezydent Miasta: - Audyt, należy potraktować jako pewnego rodzaju bilans otwarcia – to dopiero początek budowania spójnej wizji funkcjonowania naszych spółek. Spółki realizują wiele strategicznych dla miasta zadań. Już dziś zapraszam radnych do wspólnych prac nad wdrażaniem zalecanych rekomendacji poaudytowych.


Prezydent Miasta powołuje w urzędzie wewnętrzny zespół pod kierownictwem sekretarz miasta Ewy Pełechaty, którego rolą będzie wypracowanie wspólnych wniosków zarówno prezesów spółek, jak i radnych Rady Miasta.


Same audyty dotyczyły weryfikacji strategicznych procesów w spółkach miejskich. Analiza potwierdziła poprawność w bieżącym zarządzaniu spółek. Audytorzy widzą natomiast potrzebę określenia długookresowych celów funkcjonowania spółek, co pozwoli na opracowanie planów rozwoju, planów działalności – i może mieć istotny wpływ w zachowywaniu ciągłości funkcjonowania spółek. Analiza wykazała również potrzebę dookreślenia niektórych procesów np. z zakresie raportowania do Miasta cała procedura przygotowywania sprawozdań i raportów przebiega prawidłowo, ale nie zawiera np. określenia poziomu istotności procesów. Wprowadzenie takiej oceny w formie wskazań niska, wysoka - mogłoby już na wstępnie określić ścieżkę procedowania jako istotną czy też mniej istotną.


Pełne wyniki audytów znajdują się w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych spółek.

 

Audyt spółek miejskich
Audyt spółek miejskich
Audyt spółek miejskich