Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 857
Prezydent Miasta Kołobrzeg z absolutorium

W dniu 18.06.2019 r. podczas Sesji Rady Miasta, Prezydent Anna Mieczkowska uzyskała absolutorium za rok 2018. Radni udzieli także wotum zaufania i zapoznali się z "Raportem o stanie miasta"


Po raz pierwszy w historii odbyła się także dyskusja nad stanem miasta, której punktem wyjścia był właśnie ten przygotowany dokument, a w której udział wzięli mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli wniosek o wpisanie na listę mówców. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska w szczegółowy sposób zdała sprawozdanie z działań wykonanych przez Miasto w 2018 r.


Radni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania ilością 12 głosów za, 6 przeciw i 3 wstrzymujących się. Uchwała o udzieleniu Prezydentowi Miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2018 podjęta została ilością głosów 12 za, przy 6 przeciw i 3 wstrzymujących się.


Prezydent Miasta Kołobrzeg z absolutorium
Prezydent Miasta Kołobrzeg z absolutorium
Prezydent Miasta Kołobrzeg z absolutorium