nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Podpisanie umowy na przebudowę ul. Wylotowej

W czwartek 11 lipca 2019 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo–Inżynieryjnego S.A. z Torunia na przebudowę ulicy Wylotowej w Kołobrzegu.


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Powiat Kołobrzeski dokonał wyboru wykonawcy robót dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową". Odcinek drogi powiatowej ul. Wylotowej w Kołobrzegu objęty planowaną przebudową jest ważny pod względem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta oraz turystów. Stanowi również połączenie z Portem Morskim Kołobrzeg.


W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace:

  • od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej - przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej,
  • od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.


Termin zakończenia robót budowlanych: 15 listopada 2019 r. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie TK – PROJEKT Tomasz Łapiński z Koszalina. Całkowita wartość inwestycji wynosi:

  • roboty budowlane: 3.757.048,81 zł brutto
  • nadzór inwestorski: 49.900,00 zł brutto


Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 450 000,00 zł ze środków pochodzących z Gminy Miasto Kołobrzeg.


Umowę z Wykonawcą podpisali Starosta Kołobrzeski Tomasza Tamborski oraz Członek Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Mirosław Tessikowski. Przy podpisaniu umowy była Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: "Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"
Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia