nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Rozpoczynamy nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.


Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. Ponieważ w ramach pierwszego naboru nie wyłoniono minimalnej liczby Członków Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta Kołobrzeg prowadzi nabór uzupełniający.


Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji będzie prowadzony w dniach od 8 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. Kandydat na Członka Komitetu składa wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do dnia 28 sierpnia 2019 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100Kołobrzeg,
  • lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godz. urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30.


Formularz zgłoszeniowy oraz formularz listy poparcia dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronach www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu | www.kolobrzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.


DOKUMENTACJA

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

	Gang Zwierzaków (Wybrzeże)
Zenek (Wybrzeże)
Zew krwi (Wybrzeże)
Bad Boy (Wybrzeże)
Poznajmy się jeszcze raz (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia