A A A
RUSZA WYMIAR PODATKÓW LOKALNYCH NA 2018 Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 05.02.2018 r. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg doręczanie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na rok 2018 r. dla osób fizycznych. Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-20, w soboty w godz. od 10.-18. W roku 2018 decyzje doręczać będzie na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta 20 pracowników urzędu.  WAŻNE INFORMACJE: Przypominamy, że od 2016 roku kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11. Również od 2016 r. zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej - decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania. W dniu 31.01 minął termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. oraz termin płatności 1 raty za 2018 r. Osoby prawne, które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o jak najszybsze składanie deklaracji. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.  Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.  UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej.  Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 r. to kwota 11.000.000 zł. W sumie doręczonych zostanie około 20 tys. decyzji. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.

Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 05.02.2018 r. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg doręczanie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na rok 2018 r. dla osób fizycznych.

Spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli i Szkół

Dnia 5 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół. Podczas spotkania obecny był Prezydent Miasta Janusz Gromek oraz Zastępca ds. Społecznych Jacek Woźniak.

Uchwały Rady Miasta

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg podjętymi podczas 37. sesji Rady Miasta dnia 20 listopada 2017 r., m.in.: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza i wiele innych...

Udzielone dotacje w roku 2018 - WS

Zapraszamy Państwo do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018 - Wydział Spraw Społecznych.

Generalny remont kotłów miałowych w MEC-u

Dnia 1 lutego 2018 roku w budynku Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu zaprezentowano dwa nowo wyremontowane kotły miałowe. Kotły z lat 70. przeszły generalny remont i modernizację. Zostały wykonane w technice na tzw. ściankach szczelnych co zwiększyło ich efektywność, a zmniejszyło emisja zanieczyszczeń.

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia