A A A
Targi Gastro - Hotel 2017

W dniu 08.03.2017r. odbyło się uroczyste otwarcie targów GASTRO-HOTEL w Kołobrzegu. Targi kulinarne otworzył Prezydent Miasta Janusz Gromek. Gastro Hotel gości w Kołobrzegu już od kilku lat. Formuła i wystawcy w przewadze rokrocznie się powtarzają.

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 roku nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (oba w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie).

Wizyta przedszkolaków

W dniu 6 marca 2017 roku Prezydenta Miasta Janusza Gromka odwiedziła grupa 6-latków z Przedszkola Miejskiego nr 1. Prezydent opowiadał o samorządzie i o swojej pracy. Przedszkolaki wręczyły włodarzowi miasta specjalnie przygotowaną na tą okazję laurkę.

Akcja "Motoserce" w Kołobrzegu

W dniu 3 marca 2017 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Klub Motocyklowy VOYAGER. Miłośnicy jednośladów zamierzają zorganizować w Kołobrzegu akcję pn. "Motoserce". Impreza ma celu popularyzację krwiodawstwa.

Lokalizacje stacji roweru miejskiego

Szanowni Państwo po uwzględnieniu uwag, które wpłynęły do Urzędu Miasta w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego wypracowaliśmy nową koncepcję. Nasze propozycje zlokalizowania 12-stu stacji:

Uchwały Rady Miasta

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg podjętymi podczas 29. sesji Rady Miasta dnia 28. lutego 2017 r., m.in.: uchwała Nr XXIX/426/17 w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu, uchwała Nr NR XXIX/427/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu – samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług...

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Sunrise Festival
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia