nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Zmiana organizacji ruchu na ul. Czarnieckiego

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje roboty budowlane na zadaniu pn: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu. Z dniem 23 września 2019 r. wykonawca oznakuje teren budowy i rozpocznie roboty w zakresie zgodnym z trzecim etapem TOR (rysunek nr 1).

Rewitalizacja Parku Fredry - konsultacje

W poniedziałek 21 października 2019 roku o g. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędą się konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Fredry w Kołobrzegu. Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych tą tematyką do wzięcia udziału w dyskusji.

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza w dniu 21.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 (duża sala konferencyjna Urzędu Miasta) na wysłuchanie publiczne w zakresie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

Kołobrzeskie Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem

10 października po raz pierwszy wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce zorganizowane zostaną "Kołobrzeskie Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem" podczas którego rozdanych zostanie 1000 porcji zupy.

Deratyzacja terenów zieleni

Zgodnie z treścią § 24 Rozdziału 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Zgłoszone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu.

II Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg

W piątek 27 września 2019 roku o godzinie 14.00 odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Rada podjęła 5 uchwał dotyczących propozycji: wniosków do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Seniorów, powołania Komisji Rady Miasta ds. Seniorów, przyjęcia planu pracy do końca 2019 roku, przeznaczenia pomieszczeń przy ulicy Koszalińskiej 28 na Klub Seniora, w tym powołania Klubów Seniora na terenach wszystkich Rad Osiedli.

Umowa na mieszkanie wspomagane podpisana

W piątek 20 września 2019 r. o podpisana została umowa na finansowanie zadania - "Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w mieście Kołobrzeg", z programu "Azymut - Samodzielność".

Zmiana organizacji ruchu na ul. Czarnieckiego

Gmina Miasto Kołobrzeg przystępuje do realizacji robót budowlanych na zadaniu pn: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu. Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) zostanie wprowadzona w trzech etapach (zgodnie z załączonymi rysunkami).

Patronaty Prezydenta

Honorowy patronat nad V Otwartymi Mistrzostwami Kołobrzegu w Scrabble, które odbędą się w dniach 28 - 29.09.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Bukowina" w Podczelu.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia