A A A
Wyprawka szkolna 2017/18

Informacja W sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników dokształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:

Utrudnienia na ul. Zdrojowej i Mickiewicza

W związku z przebudową odcinka ulicy Zdrojowej i odcinka ulicy Mickiewicza wykonawca poinformował, że od dnia 11.09.2017 r. utrudnienia pojawią się na ulicy Towarowej od budynku 17-18 do skrzyżowania z ulicą Portową - budowana będzie kanaliza deszczowa.

Narodowe czytanie

W dniu 2 września 2017 r. w całej Polsce i za granicą odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Kołobrzeg po raz kolejny włączył się do tej akcji. W Miejskiej Bibliotece Publicznej czytany był dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele".

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września w kołobrzeskim szkołach podstawowych rozbrzmiały dzwonki lekcyjne. Prezydent Miasta Janusz Gromek wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6 , Szkole Podstawowej nr 7. Młodzieży życzył samych dobrych ocen, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

78.rocznica wybuchu II wojny światowej

W miniony piątek na Placu 18. Marcu odbyły się uroczystości upamiętniające 78.rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz Dzień Weterana. Przemówienie wygłosił Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek, a pod pomnikiem "Poległym w walkach o Kołobrzeg" złożone zostały kwiaty.

Patronaty Prezydenta

Honorowy patronat nad V Dniami Seniora "Senioralia", które odbędą się w dniach 15 - 16 września 2017 r. w Kołobrzegu.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia