A A A
Komunikat Zarządu Gospodarki Wodnej

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji programu wodno - środowiskowego kraju. Z dokumentami można zapoznać się stronie internetowej KZGW.

Nabory do klas I i VII szkół podstawowych

Prezydent Miasta Kołobrzeg działając na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) informuje o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59).

Podatek od miłości

Dziś do Kołobrzegu zawitała ekipa TVN, która nagrywać będzie zdjęcia do nowego filmu "Podatek od Miłości". 29 marca 2017 roku prace nad filmem rozpoczęły się w Sanatorium Uzdrowiskowym Bałtyk.

Podatek może ulec zmianie

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg przystąpił do weryfikacji danych związanych z zakończoną w lutym 2016 r. modernizacją budynków i gruntów. Do sprawdzenia jest ponad 6 tysięcy zmian. Gminne organy podatkowe mają kilka źródeł, z których czerpią dane o nieruchomościach na swoim terenie.

Spotkanie z działkowiczami

W dniu 27 marca 2017 roku Prezydenta Miasta Janusz Gromek spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców Oddział w Koszalinie. Tematem spotkania było wyznaczenie terenów zamiennych pod ogrody dla członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Emilii Gierczak w związku z realizowaną inwestycją budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 1.

Spotkanie z dyrektorami szkół

W dniu 27 marca 2017 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych. W związku z reformą oświaty omawiano m.in. organizację pracy szkół na rok szkolny 2017/2018, harmonogram rekrutacji do klasy VII i I klasy.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Sunrise Festival
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia