A A A
Nowy sprzęt medyczny

Dnia 28 grudnia 2017 r. w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu zaprezentowano trzy nowo zakupione urządzenia medyczne. Jest to echokardiograf i dwa ultrasonografy. Dzięki temu w placówce zostanie przyspieszony czas przeprowadzania diagnostyki.

Stacja pomiarowa jakości powietrza

W dniu 21 grudnia 2017r. w Kołobrzegu została zamontowana stacja pomiarów jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na Osiedlu Ogrody w północno-wschodniej części miasta w strefie uzdrowiskowej B. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10.10.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadzanie pomiarów oraz obsługa stacji prowadzona będzie przez WIOŚ.

Wyróżnienie

W dniu 22 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek otrzymał z rąk Komandora Klubu Joseph Conrad tytuł Honorowego Komandora JKM "Joseph Conrad". Wyróżnienie zostało wręczone za wybitny wkład w rozwój klubu i żeglarstwa.

Spotkanie Świąteczne Radnych Rady Miasta

Dnia 19 grudnia 2017 roku w budynku Ratusza odbyło się spotkanie świąteczne, na którym obecni byli Radni Rady Miasta z Przewodniczącym, Prezydent Miasta wraz z Zastępcami oraz Sekretarz Miasta. Była to okazja do spędzenia wspólnego czasu w świątecznej atmosferze.

Odsłonięcie kolejnej tablicy

Dnia 19 grudnia przy Latarni Morskiej została odsłonięta kolejna tablica upamiętniająca rybaków, którzy nie powrócili z morza. Podczas uroczystości obecni byli członkowie rodzin rybaków oraz Prezydent Miasta Janusz Gromek. Pod tablicą zostały złożone kwiaty.

SMOK w Kołobrzegu

Miasto Kołobrzeg już od 2015 r. realizuje program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (tzw. SMOK) dla chłopców, na podstawie zadania powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystki pn. "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe".

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia