A A A
Betlejemskie Światełko Pokoju

W dniu 14 grudnia 2015 roku Zastępca Prezydenta ds. społecznych Jacek Woźniak wziął udział w uroczystym przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju załodze Zawiszy Czarnego przez zachodniopomorskich harcerzy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2020. Dokument ten konstruowany jest w oparciu o jak najszerszy udział przedstawicieli środowiska lokalnego.

Ukryte pomieszczenie w ratuszu

Podczas prac remontowych i odnawianiu parkietu w pomieszczeniu nazywanym gabinetem burmistrza, pracownicy odkryli pustą przestrzeń pod zabytkową podłogą. W pomieszczeniach widać ślady po zamurowanych otworach okiennych. Kawałki gazet z 1914 roku świadczą, że prace mogły być prowadzone w tamtym czasie.

Sala gimnastyczna SP3

W dniu 10 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek uczestniczył w spotkaniu dotyczącym budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Swoją opinię i potrzeby placówki w tym zakresie przestawiła Dyrektor szkoły oraz przedstawicielka Rady Rodziców.

Spotkanie z PORR Polska Infrastructure

W dniu 9 grudnia 2015 roku Prezydent Janusz Gromek spotkał się z przedstawicielami firmy PORR Polska Infrastructure S.A. wykonawcą odcinka Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie drogi Ekspresowej S6. Zamówienie o wartości 66 milionów euro (279 milionów złotych) obejmuje budowę trasy S6 o długości ok. 15 km.

Przegląd Kolęd

W Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta odbył się w dniu 9 grudnia 2015 roku XI Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd. Zaprezentowały się w nim dzieci ze wszystkich kołobrzeskich przedszkoli.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia