A A A
Koncepcja promenady - spotkanie

Gmina Miasto Kołobrzeg zleciła opracowanie dokumentacji promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zaprasza na spotkanie mające na celu przedstawianie koncepcji planowanego przedsięwzięcia.

Rozwiązania parkingowe i remont ul. Wschodniej

W dniu 10 września 2015 roku Prezydent Miasta Janusz Gromek spotkał się z gestorami bazy noclegowej usytuowanej w rejonie ulicy Wschodniej. W trakcie spotkania poruszona została kwestia współfinansowania przez hotele remontu ulicy Wschodniej.

Przypominamy o terminach płatności podatków lokalnych

15 września - rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych) - podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, gruntów lub lasów.

Piknik profilaktyczny "Morze zdrowia"

W dniu 5 września 2015 r. w ramach 6. Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia odbył się w Kołobrzegu piknik profilaktyczny "Morze zdrowia". Celem imprezy była promocja profilaktyki zdrowotnej. Zaczynając od bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet, darmowych konsultacji lekarskich, aż po porady dietetyka.

Spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 03.09.2015 r. odbyło się spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Oprócz miejskich urzędników, w dyskusji udział wzięli przedstawiciele Sanepidu, służb mundurowych i spółek miejskich. Rozmowy dotyczyły usprawnienia procedur związanych z likwidacją zagrożeń i eliminacji zanieczyszczeń.

Rocznica wybuchu II wojny światowej Przy pomniku "Poległym w walkach o Kołobrzeg" odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej .Prezydent Miasta Janusz Gromek, przedstawiciele województwa i powiatu, organizacje kombatanckie, mieszkańcy oddali hołd walczącym w drugiej wojnie światowej i złożyli kwiaty pod pomnikiem. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Pani Hannie Bartnikowskiej i Panu płk w st. spocz. Franciszkowi Jasińskiemu oraz srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Panom Józefowi Nowakowi i Janowi Przybysiowi.

Przy pomniku "Poległym w walkach o Kołobrzeg" odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej .Prezydent Miasta Janusz Gromek, przedstawiciele województwa i powiatu, organizacje kombatanckie, mieszkańcy oddali hołd walczącym w drugiej wojnie światowej i złożyli kwiaty pod pomnikiem.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2015
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia