A A A
Sybiracy

76 lat temu w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku do wielu polskich domów na wschodnich ziemiach przedwojennej Polski zastukali do drzwi funkcjonariusze NKWD, zabierając całe rodziny wraz z dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Władze sowieckie zrealizowały pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich.

 

Według różnych statystyk spotkała ona od 140 do 250 tysięcy osób. Na spakowanie się wywożonym dawano od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Podróż w bydlęcych wagonach, trwająca kilka tygodni, dla wielu okazała się śmiertelna.

W 76. rocznicę pierwszych masowych deportacji ludności polskiej na wschód kołobrzescy Sybiracy, jak co roku, spotkali się podczas Mszy Świętej w Bazylice pw.NMP w Kołobrzegu ( 7.02.br). Natomiast w dniu 10 lutego br w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się premierowy pokaz filmu "Sybiracki szlak pamięci” - wspomnienia kołobrzeskich Sybiraków dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Miasto Kołobrzeg. Wprowadzenia do filmu dokonała Prezes Wanda Przybylska i chór,,Jedność”.

Film powstał jesienią 2015 w ramach projektu Sybiracki szlak pamięci . Zadanie obejmowało 23 spotkania realizowane w powiecie kołobrzeskim i koszalińskim. Odbywały się w szkołach, bibliotekach i ośrodkach kultury. Ich celem było służyć kultywowaniu wartości, pomagać zachowywać pamięć o naszej historii i budować poczucie przynależności narodowej. Hasło „Sybir” jest bowiem symbolem prześladowań, katorgi, martyrologii, zniewolenia, świadectwem niszczenia polskiej państwowości i tłumienia niepodległościowych dążeń. O tym trzeba pamiętać. Wskazany przez Sybiraków kierunek – dociekanie prawdy historycznej, postawa obywatelska oparta na szacunku dla państwa, prawa i narodowej tradycji jest dla nas wzorem do naśladowania.

W zorganizowanych przez Związek Sybiraków Oddział Terenowy w Kołobrzegu uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski, Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek, Proboszcz Parafii pw.NMP Jerzy Chęciński, delegacja Związku Sybiraków z Koszalina, przedstawiciele stowarzyszeń i związków byłych żołnierzy, chór,,Jedność” , przedstawiciele organizacji pozarządowych, Sybiracy i ich rodziny, mieszkańcy Kołobrzegu, lokalne media. Projekcje dla mieszkańców i szkół odbędą się w czerwcu br.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia